Kontynuuj w Niepublicznej Szkole Językowej Weldon School

Sobotnia Akademia Umiejętności

Sobotnia Akademia Umiejętności

Zorganizujemy urodziny dla Twojej pociechy w Fun&Sport

Fundacja Radosny Uśmiech Dziecka

fundacja logo

Plan dnia

Plan dnia w przedszkolu grupy młodsze

 

6:00 - 8:00- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Zajęcia dodatkowe. Rozmowy z rodzicami.

 

8:00 - 8:30- Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne przygotowanie do posiłku.

 

8:30-9:00- Śniadanie.Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

 

9:00 - 10:00- Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Zajęcia z języka angielskiego.

 

10:00- 10:30–Zabawy ruchowe, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela dla dzieci, praca indywidualna, w małych zespołach i z całą grupą- ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne i artykulacyjne.

 

10:30 – 11:30– Spacery , wycieczki - obserwacje przyrodnicze, poznanie najbliższego otoczenia. Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie doświadczeń dziecka w kontaktach z najbliższym środowiskiem.

 

11:30-12:00-Obiad.

 

12:30-14:00- Leżakowanie, odpoczynek (czytanie bajek; słuchanie muzyki relaksacyjnej).

 

14:00-14:30Podwieczorek.

 

14:30-15:00–Zajęcia dodatkowe codzienne.

 

15:00-18:00- Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

17:00- 17:15- Kolacja.

 

18:00-20:00 - Zajęcia dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Praca wyrównawcza z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami.

 

Plan dnia w przedszkolu grupy starsze

 

6:00 - 8:00- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Zajęcia dodatkowe. Rozmowy z rodzicami.

 

8:00 - 8:30-.Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne przygotowanie do posiłku.

 

8:30-9:00- Śniadanie.Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

 

9:00 - 10:00- Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Zajęcia z języka angielskigo.

 

10:00- 10:30–Zabawy ruchowe, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela dla dzieci, praca indywidualna, w małych zespołach i z całą grupą- ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne i artykulacyjne.

 

10:30 – 11:30– Spacery , wycieczki - obserwacje przyrodnicze, poznanie najbliższego otoczenia. Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie doświadczeń dziecka w kontaktach z najbliższym środowiskiem.

 

11:30-12:30-Obiad.

 

12:30-14:30-  Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

 

14:30-15:00Podwieczorek.

 

15:00-15:30 – Zajęcia dodatkowe codzienne. Zajęcia z języka francuskiego.

 

15:30-18:00- Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

17:00- 17:15- Kolacja.

 

18:00-20:00 - Zajęcia dowolne. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Praca wyrównawcza z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami.

logo UE

 

Ta strona korzysta z plików cookies - więcej informacji...