Kontynuuj w Niepublicznej Szkole Językowej Weldon School

Sobotnia Akademia Umiejętności

Sobotnia Akademia Umiejętności

Zorganizujemy urodziny dla Twojej pociechy w Fun&Sport

Fundacja Radosny Uśmiech Dziecka

fundacja logo

Agata Żmuda

Agata Żmuda - Dyrektor...

Agata Żmuda - Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Weldon KIDS w Dębicy

Agata Żmuda – od 23 lat nauczyciel w zawodzie, z tytułem nauczyciela dyplomowanego, dyrektor Niepublicznego Przedszkola Weldon KIDS w Dębicy oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Weldon School, Punktu Przedszkolnego Akademia Radosnego Przedszkolaka i  Sobotniej Akademii Umiejętności.

Od 2015 roku jest fundatorem Fundacji Radosny Uśmiech Dziecka, działającej przy przedszkolu Weldon Kids  oraz  szkole podstawowej Weldon School, wspierająca leczenie dzieci chorych, a także udzielająca pomocy w rozwijaniu utalentowanych artystycznie najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Dębica.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, na kierunku nauczanie historii oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie - kierunku- Pedagogika przedszkolna
i zarządzanie przedszkolem, także  studia podyplomowe i kurs kwalifikacyjny nadające uprawnienia do organizacji i zarządzania oświatą oraz zasobami ludzkimi.

Praca w oświacie to  organizacja nadzoru pedagogicznego placówek, ale także organizacja szeregu  imprez oświatowych, kulturalnych i środowiskowych na terenie miasta,  gminy Dębica, województwa oraz w placówkach przedszkolnych, partnerskich za granicą kraju. Wiele działań ukierunkowanych jest na uczestniczeniu  w wielu projektach, konkursach, festiwalach, zawodach,  zawsze służących idei  propagowania wychowania,  nauki, kultury,   przede wszystkim w środowisku lokalnym bliższym i dalszym.

Ostatnie lata pracy dydaktyczno – wychowawczej,  to okres  realizacji przede wszystkim projektu  Weldon Kids  oraz  Weldon School w Dębicy, które przypieczętowały słuszność co do wyboru obranej drogi zawodowej.

 

Projekty i imprezy kulturalne

 

- koordynator w projekcie organizacji Roku Jubileuszowego z okazji 80 rocznicy urodzin K. Pendereckiego -  POLYMORPHIE maj 2013 r, we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną w Dębicy,

- organizator i koordynator przedsięwzięcia teatralnego – prezentacja bajki muzycznej
z udziałem przedszkolaków Weldon Kids i uczniów Szkoły Muzycznej w Dębicy,
pt. ,, Krzyś w poszukiwaniu zaginionej melodii” z okazji 80 urodzin K. Pendereckiego, premiera z udziałem kompozytora,

- na zaproszenie kompozytora prezentacja autorskiej bajki muzycznej ,, Krzyś w poszukiwaniu zaginionej melodii” w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach, 2013 r.

- organizacja i koordynacja przedsięwzięć teatralnych w Miejskim Ośrodku Kultury Mors
w Dębicy – Krzyś w poszukiwaniu zaginionej melodii”, „ Mały Książę”, w wykonaniu dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Dębica orazdębickiego środowiska lokalnego,

- organizacja i prowadzenie licznych konkursów plastycznych, festiwali muzycznych dla dzieci z miasta i gminy Dębica o charakterze edukacyjnym, adresowanych głownie do dzieci
i młodzieży przedszkolno-szkolnej,

- Prowadzenie koncertów i imprez artystycznych dla lokalnej społeczności z udziałem zapraszanych wybitnych artystów- pisarzy, aktorów, ludzi z dębickiej kultury,

- Przygotowywanie i prowadzenie eventów dla dzieci przedszkolno-szkolnych i ich Rodzin
z udziałem zaproszonych firm użyteczności publicznej: Policji, Straży miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, prezentujących własną pracę zawodową,

- Organizacja  warsztatów muzycznych dla nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego,

- Organizacja i koordynacja plenerowych kiermaszy dębickich , we współpracy z Urzędem Miasta Dębicy, występy wokalne i artystyczne dzieci  na rzecz dębickiego środowiska lokalnego,

- Organizacja imprez oświatowych, kulturalnych, artystycznych tematycznych obowiązujących w kalendarzu przedszkolnym, m.in: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Spotkania opłatkowe”, „Jasełka”, „Dzień babci i dziadka”, „Dzień rodziny”, „Zakończenie roku” z udziałem rodzin, społeczności lokalnej i zapraszanych gości-samorządowców, polityków, osób działających
w kulturze, opiece społecznej na rzecz dzieci i młodzieży,

- Organizacja wyjazdów dzieci przedszkolnych i szkolnych na spektakle teatralne
w Filharmonii Podkarpackiej, Teatru „Maska w Rzeszowie”, Teatru „Solskiego” w Tarnowie.

- jako prezes Fundacji Radosny Uśmiech Dziecka organizator akcji charytatywnych

· Spotkanie współczesnych kobiet 07.03.2014 r. z udziałem znanych osób dębickiej kultury, nauki i biznesu w celu uwrażliwienia społeczności na kształcenie dziecięcych talentów,

· 06 marca 2015 r. w Niepublicznym Przedszkolu Welon Kids odbyło się II spotkanie kobiet,
z akcją Dziecięcy Gest Serca, z udziałem dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły sprzedaży cegiełekna rzecz nieuleczalnie chorego chłopca Kubusia,

· w ramach organizowanej akcji „Pomoc dla Jakuba”, cierpiącego na zespół Pradera-Williego.

Przygotowanie widowiska teatralnego Mały Książę – spektaklu muzycznego, na podstawie książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, przygotowanego  przez  uczniów Szkoły Weldon SCHOOL i przedszkola Weldon KIDS w Dębicy,

· 12.09.2015 r. organizacja warsztatów dla kobiet połączonych z akcją charytatywną na rzecz chorych dzieci, z prezentacją występów artystycznych dzieci Przedszkola Weldon Kids w Dębicy

· Wpółorganizatorka  wraz ze Stowarzyszeniem „Uwierz w siebie” oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury I POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ - ROZŚPIEWANE PROMYCZKI  „DĘBICA ŚPIEWA - celem projektu była promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci,

· Prezentacja teatralna bajki edukacyjnej „Penderecki przez dziurkę od klucza” 04.2016
w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach,

· Drugim (2013 i 2016) dużym przedsięwzięciem było przygotowanie bajki muzycznej „Penderecki przez dziurkę od klucza”,  przy współudziale Przedszkola Weldon Kids, Szkoły Podstawowej Weldon School oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Dębicy dla Profesora Krzysztofa Pendereckiego,

· Bajka była objęta patronatem samego mistrza Krzysztofa  Pendereckiego i została wystawiona 4 razy. Trzy odsłony miały miejsce w Lusławicach, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, w tym premiera bajki z udziałem kompozytora  Krzysztofa z żoną Elżbietą Penderecką wraz z jego najbliższą rodziną w Lusławicach, ostatni spektakl wystawiony został w Domu Kultury Mors dla samych Dębiczan.

 

 

powrót do listy nauczycieli...
 

logo UE

 

Ta strona korzysta z plików cookies - więcej informacji...