Kontynuuj w Niepublicznej Szkole Językowej Weldon School

Sobotnia Akademia Umiejętności

Sobotnia Akademia Umiejętności

Zorganizujemy urodziny dla Twojej pociechy w Fun&Sport

Fundacja Radosny Uśmiech Dziecka

fundacja logo

e-rekrutacja

Wypełnij formularz w celu rejestracji
będzie możliwość jego odzyskania w przypadku zgubienia/zapomnienia

Dane rodziców:

Dane opiekunów:

(należy wypełnić w przypadku kiedy dziecko nie jest wychowywane przez rodzica/ów)

Adres zameldowania (z dowodu osobistego):

Adres zamieszkania (wypełnić jeśli jest inny niż adres zameldowania):


Upoważniam do odbierania z przedszkola mojego dziecka nastepujące osoby:

Dane dziecka/dzieci:

Adres zameldowania (z dowodu osobistego):


Adres zamieszkania (wypełnić jeśli jest inny niż adres zameldowania):


* Użycie przycisku "Wyślij kartę" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przyjęcia i prowadzenia dziecka w przedszkolu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (DzU nr 133, poz. 883) Po wysłaniu karty zwrotnie na podany e-mail w przeciągu 24 godzin zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dziecka. W sytuacji braku otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.
* - pola wymagane

logo UE

 

Ta strona korzysta z plików cookies - więcej informacji...