Zapraszamy także do naszej Szkoły Podstawowej Weldon SCHOOL

szkoła weldon school

Sobotnia Akademia Umiejętności

Sobotnia Akademia Umiejętności

Urodziny w przedszkolu:

urodziny

Fundacja Radosny Uśmiech Dziecka

fundacja logo

Aktualności

REGULAMIN VIII KONKURSU PLASTYCZNEGO

06-12-2017

             „Śnieżna zima zaklęta w bombce,

         w oparciu o Baśnie H.Ch. Andersena”

I. ORGANIZATOR: Niepubliczne Przedszkole Weldon Kids w Dębicy

 II. CELE:

- Kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji wykonywania ozdób,

- Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy,

-Wdrażanie do obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

- Pobudzenie twórczej inwencji w sferze działalności plastycznej, wyobraźni i fantazji,

- Rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i dorosłych,

- Wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu są dzieci z przedszkoli na terenie miasta i gminy Dębica, których prace będą oceniane w dwóch kategoriach

-  indywidualnej- jedna praca z placówki, wykonana samodzielnie przez jedno dziecko,

- rodzinnej – jedna praca z placówki

IV. TECHNIKA I FORMA PRACY:

- prace przestrzenne (kształt bombki) wykonane techniką dowolną,

- rodzaj materiału – dowolny,

- wzornictwo na całej bombce, z uwzględnieniem najpiękniejszych ilustracji baśni dla dzieci:

- Hans  Christian  Andersen „Dziewczynka z zapałkami”,

-Hans  Christian Andersen „Brzydkie Kaczątko”,

- Hans Christian  Andersen „ Królowa śniegu”,

- Hans Christian Andersen „Śniegowy Bałwan”

- Hans Christian Andersen „Choinka”

- praca powinna być umocowana na stojaku lub innym gotowym elemencie do postawienia.

V. TERMIN:

1. Prace należy dostarczyć do Niepublicznego Przedszkola Weldon KIDS, ul. Ratuszowa 9, w terminie do dnia 8 XII 2017 r., liczy się data wpływu pracy do placówki.

2. Każda placówka powinna dostarczyć dwie prace( JEDNA Z KAŻDEJ KATEGORII), pozostałe prace nie będą oceniane.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 XII 2017 r., o godzinie 10.00, w sali rekreacyjnej Niepublicznego Przedszkola Weldon Kids w Dębicy.

4.Wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.weldonkids.pl

VI. KRYTERIA OCENY:

Powołane przez organizatora Jury oceniać będzie: staranność wykonania, wrażenia artystyczne, samodzielność wykonania (dotyczy kategorii indywidualnej), oryginalność i pomysłowość.

Do każdej pracy należy dołączyć motto przewodnie, przesłanie w formie cytatu z wybranej baśni.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1, 2 do niniejszego regulaminu.

2. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać : imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, imię        i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do placówki.

3. Bombki wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do dnia 8 XII 2017 r. na adres:

Niepubliczne Przedszkole Weldon KIDS

39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9

tel. kontaktowy: 14 696-01-21, wew. 8

fax 14 65-84-122

VIII. KOMISJA KONKURSOWA:

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”, w składzie: Pan Ryszard Kucab, Pani Anna Prychla – nauczyciel plastyki, Pani Mariola Zając, Pani Barbara Różańska –nauczyciel plastyki, Ireneusz Kozak –Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty.

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

3. Jury będzie zwracało uwagę na:

- oryginalność kompozycji,

- wykorzystanie motywu przewodniego,

- brak elementów gotowych,

- estetykę wykonania,

- kolorystykę,

- wykorzystanie materiałów naturalnych,

- wkład pracy.

4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w Konkursie. Będą one wyeksponowane w Galerii Carrefour Dębica, ul. Ks. Nosala 2.

logo UE

 

Ta strona korzysta z plików cookies - więcej informacji...