Ewa Strzałka

Ewa Strzałka - Nauczyciel Prowadzący w gr. I "Tuptusie"

Wykształcenie:

 • 2007-2008 - Studia podyplomowe, Wychowanie Fizyczne
 • 2006-2008 - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Wydział Pedagogiczny, Magisterskie uzupełniające Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
 • 2003-2006 - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Wydział Pedagogiczny, Licencjat Oligofrenopedagogika
 • 1999-2003 - III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Dębicy, kierunek: ogólny


Doskonalenie zawodowe:
2005:

 • Zajęcia warsztatowe - Szkoła Rodziców i Wychowawców wg. Programu A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały” Arka Specjalistyczna Poradnia Filia w Dębicy

2006:

 • Kurs - „Dziecko nadpobudliwe czy z ADHD” - Centrum Szkolenia i Doradztwa „Pro-Futuro” Warsztaty Doskonalenia zawodowego Kraków „Komunikacja pozawerbalna w pracy z osobą z autyzmem i ze znacznym upośledzeniem umysłowym”

2007:

 • Kurs - „Pierwszej Pomocy - podstawowy” Polski Czerwony Krzyż

2008:

 • Szkolenie - „Wykorzystanie technik komputerowych w procesie tworzenia opisowej oceny dziecka” Wydawnictwo Librus

2009:

 • Szkolenie - „Droga do prawidłowego zachowania-czyli jak stać się rodzicem/opiekunem spokojnego i zadowolonego dziecka”; Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie
 • Szkolenie - „Droga naszego dziecka do nowych umiejętności-czyli jak uczyć, by naprawdę nauczać”; Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie

2010:

 • Szkolenie metodyczne: „Tańce integracyjne oraz zabawy z chustą dla dzieci w wieku przedszkolnym” Centrum Szkoleniowe Klanza

2011:

 • Warsztaty metodyczne: „Wiosenne zabawy do muzyki z przedszkolakami” Centrum Szkoleniowe Klanza
 • Warsztaty metodyczne „Aktywne Formy Wychowanie Muzycznego według idei C. Orffa”
 • Kurs Kierowników wycieczek szkolnych
 • Kurs - Diagnoza i sposób postępowania z dzieckiem z objawami ADHD

2012:

 • Kurs - „Pierwszej Pomocy - podstawowy”
 • 2-letni Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym

2013:

 • Warsztaty: Muzyka, Plastyka, Taniec- wspieranie rozwoju ucznia
 • Spotkanie nauczycieli przedszkoli dotyczące diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich
2014:

 • Warsztaty: Edukacja matematyczna w przedszkolu
 • Warsztaty: Metoda Ruchu Rozwijającego- Weronika Sherborne w praktyce
 • Warsztaty: Pomiędzy karą a nagrodą
 • Warsztaty: Lęki dziecięce


Doświadczenie zawodowe:

 • 04.09.2003 - 03.12.2003 r. - staż w Przedszkolu Miejskim nr 4 na stanowisku: pomoc nauczyciela
 • 01.09.2006 - 31.08.2007 r. - Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy, nauczyciel stażysta
 • 01.09.2007 - 13.02.2009 r. - Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy, nauczyciel wspomagający  klasy I,II
 • 06.04.2010 - 30.06.2010 r. - Przedszkole Miejskie nr 6 w Dębicy, nauczyciel przedszkola w grupie dzieci  3- letnich
 • 01.04.2007 - 31.07.2010 r. - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - prowadzenie indywidualnej terapii dziecka z autyzmem
 • 01.02.2012 - 01.07.2012 r. - prowadzenie indywidualnej terapii dziecka z autyzmem
 • 01.10.2012 - 30.06.2013 r. - prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci 2,5-4 letnich w Sobotniej Akademii Umiejętności
 • Od września 2010 jestem nauczycielem prowadzącym w Przedszkolu Weldon Kids


Dziecko jest doskonałym obserwatorem, wszystko co widzi i słyszy przyjmuje wprost. Gromadzi różne doświadczenia, porównuje z wcześniej zapamiętanymi, a przeżywając je odczuwa emocje. Zadaniem wychowawcy, w moim przekonaniu, jest pomóc dziecku poznawać i doświadczać, traktując je zawsze bardzo serio, bowiem to co przeżyje, czego się nauczy będzie miało wpływ na to, jakim będzie człowiekiem. Priorytetem mojej pracy zawsze będzie uśmiech na twarzy dziecka. W roku szkolnym 2013/2014 będę prowadzić grupę I „Tuptusie”

Prywatnie jestem mamą 4,5-letniej Zuzi


powrót do listy nauczycieli...

Ta strona korzysta z plików cookies - więcej informacji...